1. Gegevensbescherming in één oogopslag Algemene informatie De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u kan persoonlijk worden geïdentificeerd. Vind gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming Onze gegevensbeschermingsverklaring vermeld onder deze tekst. Gegevensverzameling op deze website Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website. Hoe verzamelen we uw gegevens? Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn voor. B. naar Handelsgegevens die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen gedetecteerd. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijd van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt. Waar gebruiken we uw gegevens voor? Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere Gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? U hebt het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw om opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. U heeft ook recht op rectificatie of Om verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, u kunt deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Je hebt ook het recht onder om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming onder de opdruk Contacteer ons alsjeblieft. 2. Algemene informatie en verplichte informatie gegevensbescherming De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen die van jou persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming deze gegevensbeschermingsverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Het heden Gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en met welk doel het wordt gedaan. We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) Heeft mogelijk beveiligingslekken. Er is geen volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden mogelijk. Let op de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: Richard Kluzak 221, Boulevard des Naiades 83380 Les Issambres Telefoon: +33 (0) 4 94 96 81 82 E-mailadres: [email protected] De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen overgaat de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) beslist. - opslagduur Tenzij een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in deze gegevensbeschermingsverklaring, blijven ze bestaan Uw persoonsgegevens bij ons tot het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als je een ... hebt een legitiem verzoek indienen voor verwijdering of toestemming voor gegevensverwerking intrekken, Uw gegevens worden verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben voor opslag Uw persoonsgegevens hebben (bijv. Bewaartermijnen onder belasting- of handelsrecht); in de Het laatste geval wordt verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn. - Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ... a reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De wettigheid van de tot aan de herroeping De gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de herroeping. Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen Direct mail (artikel 21 AVG) ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG GEDAAN, U HEEFT HET RECHT OP ELK MOMENT OM DE REDENEN DIE VOOR U SPECIFIEK ZIJN SITUATIE TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS BEZWAAR MAKEN; DIT GELDT OOK VOOR EEN OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN PROFILEREN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, RAADPLEEG DIT PRIVACYBELEID. ALS U bezwaar maakt, WIJ ZULLEN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, IT TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN HEBBEN VOOR DE VERWERKING BEWIJS DAT UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE DE VERWERKING IS VOOR DE BIJSTAND, OEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR VOLGENS ART.21, PAR.1 AVG). UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE WERKEN, DUS HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING PERSOONLIJKE GEGEVENS BETREFFENDE MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME INVOEGEN; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DERGELIJKE DIRECTE RECLAME IN VERBONDEN. ALS U ONTDEKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN Vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar IN STIJL VAN. 21 par. 2 AVG). - Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit Betrokkenen hebben bij schendingen van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij a Toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de locatie van de vermeende overtreding. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen. - Recht op overdraagbaarheid van gegevens U heeft recht op gegevens die wij verstrekken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, op zichzelf of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat worden overgedragen. Tenzij u de gegevens rechtstreeks doorgeeft aan een andere verantwoordelijke verzoek wordt dit alleen gedaan als dit technisch haalbaar is. - SSL- of TLS-codering Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de Bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser afkomstig is "Http: //" verandert in "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt dat niet worden gelezen door derden. - Informatie, verwijdering en correctie U heeft te allen tijde het recht om kosteloos te betalen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen Informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en de Doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Ook hiervoor Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen in het impressum Contacteer ons alsjeblieft. - Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om uit te oefenen, Als u juridische claims moet verdedigen of indienen, heeft u het recht in plaats van de Om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moet u een afweging maken tussen Uw en onze belangen zijn gemaakt. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen overheersen, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken te eisen. Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens - van afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming of voor bewering, uitoefening of Verdediging van juridische claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat. - Bezwaar tegen reclame-e-mails Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting Reclame- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om gevraagd wordt, wordt hierbij afgewezen. De De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van Promotionele informatie, zoals spam-e-mails. - 3. Gegevensverzameling op deze website Cookies Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en worden ingesteld Geen schade aan uw apparaat. Ze zijn ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (Sessiecookies) of permanent (permanente cookies) opgeslagen op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert. In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen ga naar onze site (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde Diensten van derden (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat ze zeker zijn Websitefuncties zouden niet werken zonder hen (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het display van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven. Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of voor Terbeschikkingstelling van bepaalde functies die u wenst (functionele cookies, bijv. Voor de Winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies om het webpubliek te meten) zijn vereist, op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG, tenzij anders Juridische basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Tenzij een Er is toestemming gevraagd voor het opslaan van cookies, de relevante wordt opgeslagen Cookies uitsluitend op basis van deze toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG); de toestemming is herroepbaar op elk moment. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en Sta cookies alleen in individuele gevallen toe, sluit de acceptatie van cookies uit voor bepaalde gevallen of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. In de Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Als cookies worden gebruikt door derde partijen of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover informeren Informeer afzonderlijk in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en vraag indien nodig om toestemming. - Contact Formulier Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens overgenomen uit het Aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt voor het verwerken van het verzoek en door ons opgeslagen in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet zonder die van u Toestemming verder. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek omvat de uitvoering van een contract of om precontractuele maatregelen uit te voeren Is benodigd. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van vragen die naar ons zijn verzonden (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG) indien gevraagd. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vertelt deze te verwijderen verzoek, uw toestemming voor opslag intrekken of het doel voor gegevensopslag is niet langer van toepassing (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt).Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.