Opdruk wettelijk

Richard und Regina Kluzak

221, Boulevard des Naiades

83380 Les Issambres

Tel.: +33(0)4 94 96 81 82

Mobil: 0033(0)6 48 82 71 96

Email: [email protected]

USt-ID Nr.  CZ5657277516,  Geschäftsführer: Richard Kluzak

Disclaimer van aansprakelijkheid 1. Inhoud van het online aanbod De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in het algemeen uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld Is in fout. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen om de publicatie tijdelijk of permanent te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. 2. Verwijzingen en links In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen leugen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur kennis heeft van de inhoud en deze Het zou voor hem technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's stond waren herkenbaar. Over het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina's de auteur heeft geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's, die zijn gewijzigd nadat de link is ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle links binnen de eigen website van het bedrijf en referenties, evenals voor buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld en in alle andere vormen van databases, waarvan de inhoud extern kan worden geschreven. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, is aansprakelijk, niet de persoon die naar de betreffende publicatie linkt verwijst slechts. 3. Auteursrecht en merkenrecht De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en gebruikt in alle publicaties te beschermen Om teksten te observeren, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en door hemzelf gemaakte teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk worden beschermd door derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden, mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. 4. Privacy Als er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden om informatie te verzenden waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod overtreden. 5. Juridische geldigheid van deze disclaimer Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.